Διάφορα κείμενα και φωτογραφίες. Από 9-9-2013

Ελπιδοφόρος Ιντζέμπελης, Η τελευταία εξίσωση του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή, Λέξημα και blog 8-9-2013, και εδώ

Στον εσπερινό της Αγίας Παρασκευής, καλοκαίρι 2013

Και εδώ

Μπροστά το σπίτι του φίλου μου του Σταύρου. Πίσω του ξαδέλφου μου του Γιώργη. Πιο πίσω το πατρικό μου σπίτι.Ο προφήγης Ηλίας, από την ταράτσα του σπιτιού μου