Βιβλιοκριτικές

(Κατά τη χρονολογική σειρά της συγγραφής των βιβλίων, αν και όχι υποχρεωτικά με τη σειρά που έγραψα γι' αυτά. Όλα τα κείμενα είναι αναρτημένα στο blog μου, και αρκετά στο Λέξημα και σε έντυπα )

 

 

 

 

Joyce, James
Sabato Ernesto
Tahar ben Jelloun
Βαμβουνάκη Μάρω
Βοϊκλής Γιώργος
Δεσύλλας Αντώνης
Δημητρακάκη Χρυσούλα
Γραμματάς Θόδωρος
Καζαντζάκης Νίκος
Καλατζής Κώστας
Καλπούζος Γιάννης
Κουτσούνης Στάθης
Μανιαδάκης Γεώργιος
Μήτσου Ανδρέας
Ξηροτύρης Γιώργος
Παπαδάκης Γιώργος Πολ.
Πούλος Γιάννης
Πρατικάκης Μανόλης
Στασινού Ελένη